قابلیت تنظیم رنگ منتاسب با محل پخش در پروژکتور ان ای سی NEC-M403X

قابلیت تنظیم رنگ منتاسب با محل پخش در پروژکتور ان ای سی NEC-M403X