کنترل از راه دور پروژکتور SONY HW40ES

کنترل از راه دور پروژکتور SONY HW40ES